Briç Sözlüğünü Yeniledik

Osman İkinci
Osman İkinci Ekim 2, 2011 14:48

Briç Sözlüğünü Yeniledik

Sayın Hocam Mehmet Rifat Önal tarafından yazılan Briç terimleri sözlüğünü yararlanmanıza sunma gereği duydum. Böylece aradığınız briç terimlerine daha kolayca ulaşabilmenizi amaçladım. Sayın Hocam Mehmet Rifat Önal’a siz değerli okuyucular adına çok teşekkür ederim.

A.C.B.L.: American Contract Bridge League. Amerikan Kontrat Briç Ligi.
Ace: As. Birli. Briçte en büyük kâğıt.
Acol: Briç Sistemlerinden biri.
Açılmak (Openning Lead): Kontrat bağlandıktan sonra kontrat sahibinin solunda oturan oyuncunun ilk kartı oynaması. Buna kâğıt
açılmak
denir.
Açıcı (Opener): Pas dışında bir deklarasyonda bulunan ilk oyuncu.
Açış Konuşması (Openning Bid): Pas dışında bir deklarasyonda bulunan ilk oyuncunun deklaresi. Oyun bir elde bir defa
açılabileceği için oyun açma kuralları sadece bu oyuncu için geçerlidir.
Adjusting Score: Sonucun direktör tarafından düzeltilmesi.
Agreement Suit: Ortakların üzerinde anlaştığı renk.
Alert: Uyarı. Konvansiyonel bir deklarasyon olduğu konusunda rakibi uyarmak için kullanılan kart.
Antre: Alıcı kart.
Apel Kontru: Take-out Double.
Apel Vermek (Signaling): Savunma oyuncularının oyun sırasında oynadıkları kartla ortaklarına mesaj (sinyal) vermesi.
Appeals Committee: Apel Komitesi. Direktörün kararını sonuca bağlayan komitedir.
Artificial: Konvansiyonel, yapay.
A.S.S.: Aces Scientific System. Bir briç oyun sistemidir.
Atout (Atü): Koz.
Average Hand: Tamamlanmamış, üzerinde anlaşılamamış veya oynanmamış el.

Average Score: Averaj ellere verilen sonuç.

Bad Hand: Kötü el. Açamayan veya cevap veremeyen el.
Bağışlamak: Lövenin son kartını oynayacak olan oyuncunun, eli kazanabilecek bir karta sahip olunduğu halde löveyi almayarak rakibin kazanmasına izin vermesidir.

Balanced: Dengeli.

Balanced Hand (Distribution): Dengeli el, dengeli dağılım.

Balancing Seat: Oyunda 3 pastan sonra ihalenin kapanmaması için konuşan son oyuncunun konumu.

Baraj Açışları (Preemptive Bids): Rakibin konuşmasını engellemek ya da zorlaştırmak amacıyla yüksek seviyede az puanla yapılan oyun açışlarıdır.
Barrage: Rakiplerin oyun yapmasını engellemek amacıyla yapılan konuşma, baraj.
Bid: Deklare.

Bidding Box: Turnuvalarda deklarasyonlar için kullanılan kartların durduğu kutuya denir.
Bien: Kontratın tam olarak yapılması.
Bidding System: Oynanan briç sistemi.
Blank Hand: Hiçbir löve alma olanağı olmayan el.

Blocking: Engelleme, tıkama. Ortağının elini kilitleyerek onu engelleme, bloke etme.
Board: Oyun Tahtası. Turnuvalarda önceden dağıtılan kartların konulduğu dört bölümlü kutu. Her boardun üstünde kimin dealer ve hangi tarafın zonda olduğu veya olmadığı belirlidir. Zonda olan taraf kırmızı, zonda olmayan taraf ise yeşil renkle gösterilir.
Bonus: İkramiye. Fazladan verilen başarı puanı.
Book: Deklaran tarafından alınan ilk altı löveye verilen isim.
Boşlamak: Bir renkten alınabilecek bir lövenin rakibe verilmesidir.

Bottom: Oynanan bir elde alınan en alt skor, dip olma.
Broken Suit: Kırık onörlü renk. Örnek: KJ10
Bye: Müsabakada rakibi olmadan geçilen el veya round. Rakipsizlikten otomatik tur atlama.
Caddy: Hakemlere skor kağıdı taşıyan yardımcı .
Calcutta: Üzerinde bahis oynanan briç kumarı.
Carding: Defansif sinyalleşme sistemi.
Cash: Tahsil etmek, alıcı löveleri hemen almak.
Cevapçı: Responder. Açıcının ortağı olan oyuncu.
Ceza Kontru (Penalty Double): Rakibin kontratı yerine getiremeyeceği iddiasıdır.
Chair: Briç masasında oturma pozisyonu.
Cheap: Ekonomik, en ucuz renk .
Chicago: Briç oyununda kullanılan bir sayı sistemidir.

Claim: Ne kadar löve alacağını iddia etmek.
Closed Room: Kapalı oda. Takım maçlarında seyirci alınmayan odadır.
Club: Trefl, sinek ve ispati isimleri ile de anılan kart grubu.

Cold: Çok kolaylıkla yapılabilecek el. Kabak el diye de adlandırılır.
Comparisons: Turnuvada oyuncu veya çiftlerin mukayeseli değerlendirilmesi .
Competition (Kompetisyon): Yarışma, rekabet konuşmaları.
Contest: Müsabaka, mücadele, iddia.

Constructive (Yapıcı): Umut verici ama zorlayıcı (forsing) değil.

Contract (Kontrat): Üzerinde anlaşılan, son karar verilen oyun.
Control Showing Cue-Bid: Kontrol gösteren konuşma.
Cooperative Double: Kontru atanın ortağı tarafından cezaya çevirme veya pas geçme hakkı olan kontr. İşbirlikçi, yardımcı kontr. Ortağa hangisi sence daha iyiyse; ya pas geç ya da konuş kontru.
Convention: Konvansiyon, anlaşma.
Correct: Düzeltmek.
Coup: Kozlama, çakma.

Cover: A, R, D gibi büyük onör kartlar. Üste oynanan en büyük kart.
Criss cross : Çaprazlama oyun veya deklare.

Crossruff: El çaka yer çaka oyun.
Cue-Bid: Rakibin deklare ettiği rengi konuşmak. Şlem konuşmaları yapılırken tutuşulmuş renk dışında başka bir renk söylemek.
Çakma (Ruffing): Kozlama. Kozlu oyunlarda lövenin ilk oynandığı renkten elde olmaması durumunda o löveye koz oynamak.

Dam: Queen, kız. Briçte büyük onörlerden üçüncüsü.
Deal: Kâğıt dağıtma işlemine verilen ad. Bir dağıtımlık oyun.
Dealer: Kâğıdı dağıtan ve aynı zamanda da ilk konuşmacı olan oyuncu.
Declarer: Kontrat sahibi, deklaran. Elini beyan eden.
Defence: Defans, müdafaa, savunma.
DEPO: Double Even, Pass Odd. Ortağın gerber veya blackwood konuşmasına rakip araya girdiğinde kullanılır. Kontr çift, pas ise tek sayıda key kart gösterir.
Destek Puanı (Supportive Points): Bir çiftin elinde bir renk kâğıttan toplam 8 parçadan fazla varsa fazla her kart için 1 puan sayılır, buna destek puanı denir.
Destek Vermek: Ortağın deklare ettiği rengin seviyesini artırmaktır.

Deuce: Sıralamada en küçük kart, ikili.
Diamond: Karo.
Discarding (Defos): Oynanan renkten elde kart olmaması nedeniyle koz dışında başka bir renkten bir kartın oynanmasıdır
Distribution: Dağılım.
Double: Kontr. Rakibin kontratını yapamayacağı iddiasıyla yapılan cezalandırma konuşması.
DOPE: Double for Odd, Pass for Even. Gerber ve Blackwood konvansiyonlarında rakip araya girdiğinde kullanılır. Kontr tek, pas ise çift sayıda key kart gösterir.
DOPI : Gerber ve Blackwood konvansiyonlarında rakip araya girdiğinde kullanılır. Double 0 (sıfır) Pas I (1). Double ile 0 As, Pas ile 1 As gösterilir.

Double: Kontr

Down: Bir oyunun batışı.
Dubleton: Bir renkte iki kart olması.
Duck: Löveyi alabilecekken almayıp boşlamak.
Dummy: Yer, yere açılan elin sahibi, deklaranın ortağı.
Duplicate Sayı Sistemi: Rakiplerle karşılaştırmalı puanlama sistemi.
East: Doğu yönü.
EBU: European Bridge Union. Avrupa Briç Birliği.
Ekonomik İkinci Renk: Ortağın, ilk deklare edilen renge dönmek için seviye artırmasını gerektirmeyen ikinci renktir.

Ekspas: Büyük bir kartla değil, koz yardımıyla çakılarak rakibin daha büyük kartını çıkararak o renkteki diğer kart(lar)ı sağlamaya çalışmak.

Elimination (Eliminasyon): Rakibin elindeki bir rengi tamamen almak, o rengi elemek.
Empas (Finessing): Kontrat sahibinin elinde ya da yerde bulunan bir renkten, iki onör arasında kalan rakibin onörüne el vermemek ve daha küçük bir kartla el kazanmak için uyguladığı bir oyun tekniğidir.

Endikasyon: Bütün renklerin eşit dağılımı.
Equality: Eşitlik, eşit, egale.
Finessing: Empas.

Fish: Zayıf oyuncu.
Fit: Tutuş. Uyum. İki ortağın elinde aynı renkten en az 8 kartın bulunması.
Flat board: Bütün masalarda sonuçların aynı olduğu el. Düz el.
Flat Hand : Düz el , donuk el , yavan el . 4-3-3-3 renk dağılımı olan el .
Forcing: Zorlayıcı anlamına gelir. Rakipler konuşmadığı durumda ortağın pas geçemeyeceği konuşmadır.  Bazı deklarasyonlar 1 tur için, bazıları manşa kadar, bazıları ise şlem forsingidir.
Fork Coup: Çatala getirip kozlama.

Fork Finesse: Çatala getiren empas.

Fourth-Suit-Forcing: Dördüncü renk forsingi. Konuşulmamış renk kalmayan konuşma.
Game: Manş, oyun.

Gambling 3 Sanzatu: Kumar 3 NT açışı.

Gl all, Good luck all: Sanal briçte “herkese iyi şanslar” anlamında kullanılır.

Grand Slam: Grandşlem, büyük şlem. 13 Oyun lövesi almayı iddia eden kontrat, 7 seviyesinde konuşma.

Heart: Kör, kupa.
High Card Points: Onör Puanları (HCP).
Howell Movement: Howell tournament. Tüm çiftlerin birbirleriyle oynayabildiği oyun şekli.
IMP: International Match Point. Turnuvalarda her oyun için oynayanların oyunlarına göre verilen maç puanları.
Individual Movement: Individual Tournament. Bireysel oyun. Tüm oyuncuların birbirleriyle oynayabildiği bireysel oyun şekli.
Inverted: Ters yüz edilmiş.
Invitation: Ortağı manşa ya da şleme davet etmek, davet konuşması.
Jack: Vale.
Jump: Sıçrama.
Jump Bid: Sıçramalı deklare. En az bir seviye atlayarak cevap vermektir.
Kaçırmak: Elde ya da yerde yanında küçük kartlar olan As dışında bir onöre el kazandırmak için uygulanan bir tekniktir. Örneğin yerde Rua varsa ve As ile Dam rakipteyse, kart Rua’nın karşı tarafından oynanır, rakip As koyarsa yerden küçük verilir, rakip küçük koyarsa yerden Rua oynanır. Rua son kartı oynayan rakipte ise Rua kaçmaz, ikinci kartı oynayan rakipte ise kaçar.
Kaçmak: Split. El yapamayacak ve rakibe verilecek bir kartın diğer tarafta sağlanan bir karta atılmasıdır.

Karo: Diamond.

Keser: Stopper.

Key Card: Kilit kart, anahtar kart.

Kibitzer: Briç oyunu seyircisi. Özel masada limitli sayıda olan seyirci.

King: Rua, papaz.

Kontrat (Contract): Deklarasyon sonunda oynanmasına karar verilen ve deklaranın gerçekleştirmek üzere oynadığı oyunun (iddianın) dıdır.

Kontrat Briç: Contract Bridge. Briç tarihindeki son basamaktır. 1926’da Harold Vanderbilt tarafından geliştirilmiştir. Getirdiği en önemli yenilik, zonda batışa daha fazla ceza puanı yazdırması ve sayı sistemini değiştirerek bugün kullanılan 10’luk sisteme dönüştürmesidir.
Kontr Atmak: Double. Rakibin herhangi bir deklarasyonuna kontr demektir. Çok farklı anlamlara gelebilir. Apel kontru, sputnik kontru, uyandirma kontru, ceza kontru v.b.
Koz (Trump=Atu): Kararlaştırılan kontratın rengi.

Kup Lövesi: Kozla çakarak kazanılan löve.
Kör (Heart): Kupa.
Lead: Kâğıt açılmak, ilk kartın oynanması, atak etmek.

Leading: Açılış.
Lead Directing Double: Atak gösteren kontr.
Level: Seviye, derece.
Lightner Double: Aydınlatıcı kontr. Şileme atak gösteren kontr şekli.
LHO: Left Hand Opponent. Solda oturan rakip.
Limit Rising: Limit yükselme.
Line Up: Sıralama listesi. Oyundan önce oturma yerlerini gösteren liste.
Lol: Online briç oynayanlar için (Laughing Out Loud) kahkahayla gülmek.
Loser: Kayıp el, kayıp löve.
Loser on Loser: Kayıba kayıp oyunu. Bir briç oyun tekniğidir.
Losing Trick Count Rule: Kayıp eller sayısı kuralı.
Löve (Trick): Dört oyuncunun da birer kart oynaması ile oluşan 4 kartlık bir gruba denir.

Majör: Pik ve Kör renkleridir. Majör, yani ana renklerdir.
Manş Skor (Game): Deklarasyonda zon yapacak skordur. En az 100 sayı ile zon yapıldığına göre, 3 Sanzatu, 4 Kör, 4 Pik, 5 Trefl ve 5 Karo Manş Skorlarıdır.
Metr: Sağ, sağlanmış alıcı kart.

Minör: Trefl ve Karo renkleridir. Minör, yani küçük renklerdir.

Mitchell Movement: Briç turnuva şekli. N-S sabit, E-W hareketli oynanan çiftler turnuvası.
Mixed Pairs: Karışık çift. Bir erkek ve bir bayandan oluşan bir çift oyuncuya denir.
Movement: Oyuncu veya boardların hareketi, yer değiştirmesi.
MUD: Middle – Up – Down . Briçte bir kart açılış şekli. Önce orta kart sonra büyük kart oynanır.

Namyats: Samuel Stayman tarafından soyadının tersi olarak adlandırılan ve majörleri tanımlayan “Küçük Majör Sistemi”nin adıdır.
Negative Double: Olumsuz kontr. Bende yok kontru.
Neutral Lead: Nötr, tarafsız açılış.
New Minor Forcing: Yeni Minör Fosingi.
New Suit Forcing: Yeni renk forsingi. Okunmamış yeni renk deklare ederek zona zorlamak.
Non Forcing: Forsing olmayan deklare.
NonVulnerable: Zonsuz.
North: Kuzey yön.
NoTrump: Sanzatu. Kozsuz oyun.
Novice: Briç oynamaya yeni başlayan oyuncu. Acemi.

Np ( p ): No problem. (Sanal briçte) Sorun değil (ortak).
Odd – Even: Tek veya çift numaralı kartla sinyal veriş şekli.
Offencive Attack: Aktif atak, aktif açılış.
One-suiter-hand: Tek renkli el. Bir renkten en az 6, diğer uzun rengin en fazla 3 karttan oluştuğu el tipi.

Onör: As, Rua, Dam ve Valelere verilen genel ad.

Onör Puanları (High Card Points): Onör kartlara verilen puanlardır. Sırasıyla; As = 4, Rua = 3, Dam = 2, Vale = 1 puandır.
Opener: Açıcı. İlk konuşmacı.
Openning Bid: Açış Deklaresi. Masada pas dışında ilk verilen deklare.
Opening Lead: Oyunun başlaması için rakip tarafından yapılan ilk açılış.
Open Pairs Tournament: Kısıtlamasız, her çifte açık turnuva. Yaş, cinsiyet, MP derecesi ne olursa olsun herkese açık turnuva.
Open Room: Briç müsabakalarında seyirciye izin verilen yarışma salonu.
Opponent: Rakip. Karşı çift veya takım.
Optional: İsteğe bağlı.
Ortak: Partner.
Over: Oturuş düzenine göre sağda oturan oyuncuya verilen ad. RHO.

Overbid: Elin gücünü aşan abartmalı konuşma.

Overbidder: Elindeki kart dağılımı ve gücünün çok üstünde konuşan oyuncu.
Overcall: Rakibin açışı üzerine konuşmak, renk ya da sanzatu ile araya girmek.
Overruff: Üste çakmak, üste kozlamak. Rakibin kozunu geçerek kozlamak.
Overtricks: Fazla çıkan eller. Son anlaşılan kontrattan fazla yapılan el sayısı.
Pair (Partnership): Masada N-S veya E-W yönde oynayan çift.
Pahalı İkinci Renk (Reverse Suit): Rebidde daha pahalı bir renk okuyarak genellikle kuvvet gösterilen konuşmadır.

Partaj (Partage): Belli bir rengin 3 – 3, 4 – 4 gibi rakiplerin elinde eşit dağılmış olmasıdır.

Part Skor (Part Score): Zon bağlamayan kontratların genel adıdır.

Pas (Pass): Konuşacak bir şeyim yok demektir. Beni geçiniz, siz buyrun anlamına gelir.
Pass and Pull: İlk turda “Forsing Pas” geçip, ortağın kontru üzerine konuşama şeklidir.
Pass or Correct Bid: Ortağının kontru, artifisyel açışı veya röle deklaresi üzerine “ya konuş ya sus“ deklaresidir.
Passed Out: Masadaki dört oyuncunun da pas geçtiği eldir.
Passive Lead: Pasif atak.
Pearson Points: Eldeki Onör puanı ve pik kartlarının sayısının toplamı 15 olan el. Yarışmada 4. pozisyonda 3 pastan gelindiğinde oyun açmak için kullanılır.
Penalty: Ceza.

Penalty Card: Kurallara göre cezalı olan kart.
Penalty Double: Ceza Kontru.
Perdan: Kayıp kâğıt.
Pickup Slip: Skor kağıdı. Boardların arkasında bulunan kâğıt. Kuzey veya (Güneyin) yazmakla, Doğu veya (Batının) kontrol etmekle sorumlu olduğu form.
Pik (Spade): Maça.
Player: Oyuncu.
Point: Puan.
Positive Response: Olumlu, yapıcı, teşvik edici cevap .
Pre-Alert: Oyun başlamadan önce tarafların birbirlerini sistemleri ve özel anlaşmaları hakkında önceden uyarmaları.
Preemptive Bid: Baraj açışı veya baraj yaparak araya giriş. Rakibe engel olmak amacıyla yapılan açış veya konuşma.
Preference Suit: Tercih edilen renk.
Private Convention: Ortaklar arsındaki özel anlaşma veya konuşma.
Promote: Terfi etmek. Terfi eden kart.
Psychic Bid (Psyches): Psişik deklare. Yanıltıcı deklare.
Punch: Rakibi koz kullanarak çakmaya zorlayarak koz kısaltma.
Queen: Dam. Kız.
Quality: Kalite, nitelik.
Quantitative (Kantitatif): Nicelik, sayısal. Forsing olmayan, limitli konuşma.
Overcall: Rakibin açışı üzerine konuşmak, renk ya da sanzatu ile araya girmeye denir.

Overruff: Rakip tarafından kozlanan kartı daha büyükle üste kozlamak.
Raise: Ortağın renginin seviyesini yükseltmek, destek.
Rakip: Opponent.
Random: Rasgele, tesadüfi, gelişigüzel.
Rank: Üstünlük Sırası.
Rebeka: Albarran Konvansiyonuna Türkçe’de verilen isimdir. Renk, Büyüklük ve Karışık kelimelerinin ilk harflerinden oluşmuştur.
Rebid: Bir oyuncunun ikinci konuşması.
Red: Briçte zonda olan taraf. Kırmızıda olan taraf.
Redeal: Kartların karılarak yeniden dağıtılması .
Red Against Red: Her iki tarafta zonda. Zon zona.
Redouble (Sürkontr): Kontr üstüne kontr konuşması.
Relay Bid (Röle deklare): Yedek konuşma. Ortağın elini açıklaması amacıyla yapılan, el hakkında bilgi vermeyen minimum deklare.
Renounce: Briçte Renöns olmak. Elinde var olmasına rağmen başka kart vermek.
Renk: Suit.
Renk Değiştirmek (Shifting Suit): Ortağın deklare ettiğinden farklı bir renk deklare etmektir.
REPO: Gerber ve Blackwood konvansiyonlarında rakip araya girdiğinde kullanılır. Sürkontr çift, pas ise tek sayıda key kart gösterir.

Rescue Redouble: Ortağına beni kurtar anlamına gelen imdat S.O.S. sürkontru.
Responder: Cevapçı.
Responsive Double: Yanıt isteyen kontr. Ortağın Apel kontrundan sonra 3. oyuncunun, açış rengine desteği üzerine atılan
kontrdur. Apel kontru atan; bu ikinci kontrla ortağından rakibin açış rengi dışında bir rengi seçmesini ister.
Return: Geri dönüş sinyali. Al ve şunu dön sinyali.
Reverse Bid: Rebidde daha pahalı bir renk okuyarak genellikle kuvvet gösterilen konuşmadır.
RKCB (Roman Key Card Blackwood): Şileme gitmek için anahtar kart sorusudur.
RHO: Right Hand Opponent. Sağda oturan rakip.
RIPO: Redouble for One , Pass for Zero . ROPI’ nin tersidir. Blackwood veya Gerber üstüne rakibin kontruna sürkontr 1 as, pas ise hiç As olmadığını gösterir .
Roman Discards or Signals: Ortağa sinyal verme yöntemidir. Tek sayılı kartlar ortağa cesaret verir, çift sayılı kartlar ise cesaret kırar ve apel sayılır.
RONF: Raising Only Non Forcing. Forsing olmayan, sadece yükselten deklare.
ROPI: Redouble for zero, Pass for One. Blackwood ya da Gerber Konvansiyonları uygulanırken rakip kontr atarsa, sürkontr As olmadığını, Pas 1 As olduğunu gösterir. Dolayısıyla ilk basamak 2 As, ikinci basamak 3 As gösterecektir.
Rua (King): Briçte büyük onörlerden ikincisi. Papaz.
Rubber (Rober): Rober briçte bir tarafın iki zon yaparak tamamladığı, bir partinin üçte birlik bölümüdür.
Ruffing: Çakmak, kozlamak.
Sanzatu (NoTrump): Kozsuz oyun.
Sarkıtmak (Sağlamak): Rakipteki bir renk kartları bitirilerek elde o renkten kâğıt artırmaktır.

S.A.Y.C.: Standard American Yellow Card. Briç Sistemi.
Score Sheet: Skor kağıdı, puanlama kağıdı.
Seat: Oturma yeri, oturuş, pozisyon.
Sekans: Bir renkteki iki veya daha fazla onörün bitişik halde bulunmalarıdır.

Senior: 60 yaş ve üstündeki briç oyuncusu. Kıdemli Oyuncu.
Shape: Bir elin dağılım şekli. örneğin 4432 gibi.
Shift: Renk değiştirmek.
Short Suit: Kısa renk. Bir renkten elde sıfır veya tek kartın bulunması durumu.

Shorten: Kısaltmak. Oyun sırasında özellikle rakibin elindeki kozu kısaltmak.
Shuffle: 52 Kartlık bir deste kağıdı karmak, karıştırmak.
Side Suit: Yan renk. Kozun yanındaki en az 4 kartlı yan renk.
Squeeze: Sıkıştırmak.

Signaling: Sinyalizasyon, apel vermek, bir rengi işaret etmek.
Singleton: Herhangi bir renkten elde sadece bir kart bulunmasıdır.

Sign-Off Bid: Ortağının ihaleye devam etmesini istemediği son, kapatıcı deklare.
Skip: Atlamak. Deklarede seviye atlamak. Turnuva düzeninde bir masayı oynamadan atlamak.
Slam (Şlem): 12 oyun lövesi almayı iddia eden kontrat.

S.O.S. Redouble: Kurtarıcı sürkontru, imdat sürkontru. Ortağının yeni bir deklare vermesini isteyen sürkontr deklaresi.
Solid: Kesiksiz, kapalı.
Solid Suit: Bir renkten ortaktan hiç yardım almadan tüm löveleri alabilecek durumda olan kapalı renk.
South: Güney yönü.
Spade: Pik, maça.
Splinter Bid: Koz tutuşu gösteren ve diğer rengin tek veya şikan olduğunu ifade eden sıçramalı deklare.
Support: Desteklemek.
Sputnik: Negative doubles. Olumsuz kontr.
Squeeze: Rakibi sıkıştırmak, rakibi zorlamak.
Stack : Kritik bir renkten dışardaki tüm kartların tek bir rakibin elinde toplanması.
Stop Card: Turnuvalarda sıçramalı bir deklarasyonda bulunan oyuncunun rakibin tereddüdü için gereken zamanı sağlamak amacıyla gösterdiği karttır.
Stopper: Kesici, durdurucu kart. Rakibin bir renkten tüm lövelerini almasını engelleyen kart.
Strong: Güçlü.

Strong Hand: Güçlü el.

Strong Opening: Güçlü açış.
Substitute Player: Yedek oyuncu, ikame oyuncu.
Suit: Renk. Trefl, karo, kör ve pik renkleri.
Super Accept: Üstünde kabul, süper kabul. NT açışına cevapçı tarafından yapılan transferin açıcı tarafından maksimum elle kırılarak üst seviyede kabulü.
Support Double: Destek kontru.
Supportive Points: Destek puanı.
Surplus Card: Oyunun başında sayısal olarak eldeki fazlalık kart.
Sur Table: Batarı olmayan oyun.
Sürkontr (ReDouble): Rakibin Kontr Atması üzerine Sürkontr demektir. Çeşitli anlamlara gelebilir, ancak en genel kullanımı ceza kontru üzerine atıldığı zaman oyunun çıkacağı iddiasıdır.
Swing: Takım maçlarında iki takım arasındaki skor farkı.
Swiss Movement: Turnuvada her tur sonunda alınan puana göre galiplerin galiplerle, mağlupların mağluplarla, kayarak oynanması sistemi.
Şigan (Void): Bir rengin boş olması.
Switch: Renk değiştirme. Oynanan oyunda oyuncunun başka renge kayması.
System On: Sistem devam eder.

System Off: Sistem sona erer.
Takeout Double: Apel kontru. Dışarı al kontru. Zorunlu davet kontru.
Team: Takım.

Teammate: Aynı takımdaki takım arkadaşı.
Third Suit Bid: Üçüncü renk konuşması.
Tournament: Turnuva.
Trap Pass: Tuzak pas. Sağdaki oyuncu oyun açmasına rağmen çok iyi defans eliyle üste konuşmayıp fazla puan almayı amaçlayan el.
Trial Bid: Deneme, araştırma konuşması.
Tricks: Löve, alınan el.

Total Tricks: Toplam löve.
Triple Squeeze: Aynı rakibi 3 ayrı renkten birden sıkıştırma oyunu.
Trump: Koz.
Turn: Konuşma veya oynama sırası gelen, oyun sırası.

Two Over One: 2/1 Briç sistemi, 1 üzeri 2 oyun forsingi sistemi.

UDCA: Upside Down Count and Attitude. Standart tutum ve sayı sinyallerinin tam tersinin uygulandığı bir sinyal yöntemidir.

Unbalanced: Dengesiz el. Şikan, tekli ve çift kartlı renk bulunduran el.
Unbid Suit: Kompetisyonda hiç deklare edilmemiş renk.
Unblock: Debloke etmek. Ortağın renginden bloke olmamak için ortağının renginin en büyük kartının elden çıkarılması.
Underbid: Eldeki değeri söylemeden, daha ucuz rengi göstermek.

Underruff: Kozla alta girmek. Rakibin kozladığı kartın altına kozla girmek, alta çakmak.
Undertricks: Eksik çıkan, batan eller.
Unmakeable Hand: Defanstakilerin hata yapmadığı sürece yapılması imkansız el.
Unusual Notrump: Cue-Bid, alışılmamış sanzatu.
Uvertür Puanı: Oyun açmak için gereken minimum puan.
Uyandırma Kontru: Aynı zamanda take-out kontru olup 2. pozisyondakinden farkı 3 puan daha az olan eller ile kullanılabilmesidir.

Vale (Jack): Briçte dördüncü büyük onör.

Validity: Geçerlilik. Skorun direktör tarafından geçerli sayılması.
Verify: Onaylamak . Her iki tarafın skoru geçerli sayarak onaylaması.
Vist: 17. Yüzyıl başlarında ortaya çıkan Briç tarihindeki briç oyununun bilinen ilk basamağıdır.

Void (Şigan): Bir renkten elde hiç kart olmaması.
Voidwood Blackwood: Şikan renk hariç anahtar kart sorma şekli.
V.P. (Victory Points): Takım maçında belli skalaya göre kazanım puanlaması.
Vulnerable: Zonlu, zonda.
Weak: Zayıf.

Weak Hand: Zayıf el.

Weak NT: Zayıf sanzatu.
West: Batı konumu.
W.B.F.: World Bridge Federation: Dünya Briç Federasyonu.
White: Beyaz, zonsuz.
Win: Kazanmak.
Well Played Partner (Wpp): Sanal briçte “gayet güzel oynadın ortak.”
Yarborough: İçinde 9’ludan büyük kart olmayan el.

Zero Tolarance: Hiçbir kuralsızlık veya uygunsuzluğa izin verilmeyen turnuva.
Zone: Briç oyununda 100 sayıyı tamamlayan bir kontratı yerine getirmek, zon yapmak anlamına gelir.

 

Osman İkinci
Osman İkinci Ekim 2, 2011 14:48
Yorum yazın

Yorum yok

Bu yazı için henüz yorum yapılmamış.

Yazıyla ilgili yorum ve düşüncenizi ekleyebilirsiniz.

Yorum yazın
Yorumları Göster

Yorum yazın

E-Mail adresiniz paylaşılmayacaktır.
İşaretlenen alanlar doldurulmak zorundadır.*