Ana Sayfaya geri dön

“Etkili Sistem: 2/1” Hakkında

2/1 SİSTEMİ NE DEMEKTİR?
2/1 Sistemi, beşli majör sistemidir. Two Over One (1 Üzeri 2=2/1) veya 1 Üzeri 2 Oyun Forsingi Sistemi (2/1GF) gibi değişik adlarla da anılır. 2/1 Sistemi, Standard American Yellow Card (SAYC) sisteminin biraz daha geliştirilmişi olan bir beşli majör sistemidir. Bugün dünyada en popüler briç sistemi artık 2/1 sistemi olup, en iyi briç oyuncularının da tercihi haline gelmiştir.

“ETKİLİ SİSTEM: 2/1” KİTABININ HEDEF KİTLESİNDE HANGİ KATEGORİDEKİ BRİÇ DOSTLARI VARDIR?

Uzun yıllardır briç oynadığı halde çeşitli nedenlerle bir briç sistemi öğrenememiş ve bu yüzden de ortaklık anlaşmalarında önemli sorunlar yaşayan briç dostlarım olmuştur. Acol, Goren, Standard American Yellow Card (SAYC), Süper Beşli Majör ve  Precision Club Briç Sistemi gibi sistemlerden bir veya birkaçını bilen ancak henüz Two Over One (2/1) sistemini öğrenmemiş okuyucularımız da mevcuttur. 2/1 sistemini genel olarak bildiği halde sistemin ayrılmaz parçalarından olan konvansiyonları öğrenme fırsatı olmamış okuyucularımız da bulunmaktadır. İyi bir briç oyuncusunun bu konvansiyonların yanında gerek serbest deklarasyon gerekse yarışsal konuşmalar sırasında gerekli olan etkin konvansiyonlarla da donatılış olmaları gerekmektedir. Bu amaçla 2008 yılında yayımladığım Profesyonel Briç isimli kitabım siz değerli briç dostları tarafından yoğun ilgiyle karşılaşmış olup, tükenmiştir.

Bana gelen yoğun talep üzerine yine 2/1 sistemi üzerine ama bu kez daha kapsamlı ve geliştirilmiş bir kitap yayımlama gereği duydum. Bu amaçla hazırladığım Etkili Sistem: 2/1 kitabı, 103 konvansiyon ve yarışsal konuşmalarla daha da geliştirilmiş bir biçimde yararlanmanız amacıyla yayımlanmıştır. Bu şekilde 2/1 sistemi konusunda hiçbir boşluk bırakılmamıştır.

Beni bu kitabı yazmaya iten en önemli motivasyon, “ulaşabileceğim briç sporcularına yukarıda açıkladığım konularda katkıda bulunabilmek” olmuştur. Amacım, bu gruptaki okuyucuların bir briç sistemi konusundaki eksikliklerini üstelik bugün dünyada en popüler briç sistemi olan Two Over One (1 Üzeri 2 = 2/1) sistemi ile gidermek, bu sistemi bilenlerin ise birçok konvansiyon ile desteklenmiş ve ortaklık anlaşmaları için alternatifler geliştirilmiş şekli ile öğrenmelerine yardımcı olabilmektir. Bu kitapta, 2/1 sisteminin yanı sıra 9 temel konuya da yer verilerek bu konulardaki eksikliklerin giderilmesi amaçlanmıştır.

Özetle; briç oynamayı bilen ve briç konusunda kendisini daha da geliştirmek isteyen bütün briç dostları “Etkili Sistem: 2/1” kitabının hedef kitlesi arasında yer almaktadır.

Umudum, briç oyuncularımızın bu kitapla sahip olacakları etkili bir sistem sayesinde daha başarılı sonuçlar almalarıdır. 

SİSTEMİN GENEL YAPISI

Briç, oynanmaya başlandığı ilk yıllardan beri sürekli bir gelişim içerisinde olmuştur. İlk zamanlarda puanı olmayanların puanı olanlara fazla müdahale etmediklerinden, puanı olanlar istedikleri seviyelerdeki kontratlara rahatça ulaşabiliyorlardı. Bu nedenle konvansiyonel konuşmalara gereksinim duyulmuyordu. Önceleri natürel konuşmalar ağırlıktayken günümüzde artık az puanı olanlar da çok puanı olanları rahat bırakmayıp daha çok müdahaleci olduklarından, daha çok konvansiyonel konuşmaların kullanılmasına gerek duyulmaktadır.

Sistemimizin adı 1 Üzeri 2 Oyun Forsingi veya başka bir ifade ile 1’e 2 Zon Forsingi sistemidir. Bu kitapta kısaca 2/1 Sistemi veya sadece 2/1 olarak adlandırılacaktır. 2/1 sistemi, günümüzdeki müdahaleye (futbolda prese benzetiyorum) dayalı briç oyununda en iyi kontrata ulaşmayı sağlayabilen, yarışmalı briçe en uygun olan modern bir briç sistemidir. En ileri briç sporcularının oynadığı sistem artık klasik 5’li Majör veya SAYC değil, 2/1 sistemidir. Bu sistemi öğrenmeye veya pekiştirmeye çalışırken öncelikle eski sistemlerde kullanılan aşağıdaki standart yöntemlerin artık geçerli olmayacağının bilinmesi gerekmektedir:

 •   Birinci ve ikinci pozisyonda 4 kartlı majör ile oyun açılması.
 •   Güçlü ellerle 2 seviyesinde oyun açılması.
 •   Ortağın minör açışını basitçe yükseltmenin zayıf el göstermesi.
 •   Güçlü el göstermek amacıyla sıçramalı araya girişlerin yapılması.
 •   1 üzeri 2 cevabının 10+ OP ile davet niteliği taşıyor olması.
 •   1 Majör açışı üzerine verilen 1NT cevabının 6-10 OP ve tutuş bildirmeyen bir el göstermesi.
 •   Rakibin rengini direkt cue bid etmenin çok güçlü el göstermesi.
 •   1NT açışının 16-18 OP ile yapılması.
 •   NT açışlarına verilen cevapların natürel olması.

Sistemin temel amaçlarını şöyle özetleyebiliriz:

 1. Cevapçının ilk konuşmasında zon oynama gücünün (iyi 12+ OP) olup olmadığının anlaşılması.
 2. Hangi deklarenin ne zaman forsing (zorlayıcı) olduğu sorununun giderilmesi.
 3. Deklarasyon araçlarının en ekonomik biçimde kullanılması.

Bu sistemi üzerine inşa edildiği diğer sistemlerden ayıran en belirgin özelliği, kendi tarafımızın 1. veya 2. pozisyonda 1 seviyesinde bir renk ile açtığı, bir sonraki oyuncunun pas geçtiği ve cevapçının sıçrama yapmadan yeni bir renkte 2 seviyesinde yaptığı konuşmanın zon (oyun) forsingi olmasıdır. Bu cevap iyi 12+ OP gerektirir. Sistemin sağlıklı çalışmasına yardımcı olan diğer en önemli araçlardan biri de 1NT cevabının bir tur için forsing olmasıdır.

2/1 sistemini oynayacak olan briç sporcularının, sistemin sağlıklı çalışabilmesi için aşağıdaki konvansiyonları da mutlaka uygulamaları gerekmektedir:

 1. Forsing 1NT.
 2. Splinterler.
 3. Jacoby Transferleri.
 4. 3. Renk Forsingi.
 5. 4. Renk Forsingi.
 6. Drury.
 7. Deneme Konuşmaları.

Sistemimiz anlatılırken yukarıdaki konvansiyonların tamamının sistemin içerisine ilgili konuların izahı sırasında yerleştirilmesiyle yetinilmeyip, aşağıda alfabetik olarak sıralanan ve bulundukları sayfa numaraları belirtilen tüm konvansiyonlar da ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Size gerekli olabilecek bütün konvansiyonlar bu kitapta bir araya getirilmiştir. Konular incelenirken tercih edilen konvansiyon ilk sırada açıklanmış ve varsa alternatif konvansiyonlar da incelemenize sunulmuştur.  Bu sayede her konuda tek bir konvansiyonu kullanmak zorunda kalmayacak ve ortaklık anlaşmanıza bağlı olarak istediğiniz alternatif konvansiyonu da kullanabileceksiniz.

Sıra No

Konvansiyonun   Adı

1

2♣ Açışı

2

Advanced Cue Bid

3

Astro

4

Bergen Raise

5

Blue Cue Bid

6

Brozel

7

Cappelletti

8

Catchall

9

Checkback Stayman

10

Courtesy Raise

11

Crash

12

Davet Smoleni

13

DEPO ve REPO

14

Support   Dbl veya Rdbl (Destek Kont veya Sürkontr)

15

Dont

16

DOPI ve ROPI

17

Dördüncü Renk Forsingi (4SF)

18

Drury

19

Flannery 2♦

20

Flip Flop

21

Forsing 1NT

22

Forsing Pas

23

Forsing Smolen

24

Gambling 3NT

25

Gambling 4 Majör

26

Garbage (Çöplük) Stayman

27

Gazzilli

28

Gerber (4♣)

29

Ghestem

30

Goldway Splinter

31

Good Bad 2NT (İyi Kötü 2NT)

32

Helvic

33

İkinci Negatif

34

İngberman

35

İnverted Minör

36

Jacoby 2NT

37

Jacoby Transfer

38

Josephine (5NT)

39

Kantitatif Minör Staymanı (4♠)

40

Kantitatif Şlem Daveti (4NT)

41

Karışık 2NT

42

Kokish

43

Kooperatif Kontr

44

Lackwood

45

Landy

46

Lebensohl

47

Lightner   Kontru

48

Limit   Majör Raise (LMR)

49

Limitasyon 3NT

50

Michael’s Cue Bid

51

Mathe Sorgu Konuşması

52

Minör Renk Staymanı (MSS)

53

Minörwood

54

Muideberg

55

Multi 2♦ Açışı

56

Multi   Landy

57

Namyats

58

Negatif Kontr

59

Obar Bids

60

Ogust

61

Penalty (Ceza) Kontru

62

Puppet Stayman

63

Responsive Kontr

64

Reverse Drury

65

Revised Landy

66

Ripstra

67

Roman Jump

68

Roman Key Card Blackwood (RKCB)

69

Roman Key Card Gerber (RKCG)

70

Rubensohl

71

S.O.S Sürkontru

72

Self Splinter

73

Serious 3NT

74

South African   Texas Transfer

75

Splinter   Bids

76

Stayman

77

Suction

78

Süper Gerber

79

Süper Unusual 2NT

80

Take Out Dbl (Konuş Kontru)

81

Texas Transfer

82

Top and Bottom

83

Transfer Yöntemi

84

Transferin By Pas Edilmesi

85

Trap Pas

86

Trial Bid

87

Truscott 2NT (Jordan 2NT)

88

Tugan Minör Transferi

89

Two Way Checkback

90

Two Way Drury

91

Two Way   New Minör Forsing

92

Unusual 1NT

93

Unusual 2NT

94

Uyandırma   Kontru

95

Üçüncü Renk Forsingi

96

Vasilevsky

97

Voidwood

98

Voluntary Bid Of 5 (Majör Renkte Serbest 5 Deklaresi)

99

Walsh

100

Western Cue Bid

101

Wolff Sign Off

102

Yalancı Stayman

103

Yeni Minör Forsingi (NMF)

Sistemimize konu olan yukarıda yazılı toplam 103 konvansiyonun tamamının aynı zamanda kullanılma olanağı yoktur. Zira bazı konvansiyonlar birbirleri ile çakışmaktadır. Kullanılması önerilen konvansiyon ilk sırada açıklanarak tercih size bırakılmıştır. Ortaklık anlaşması ile oynayabileceğiniz bol alternatifli bir sisteme sahip olmanız amaçlanmıştır. 2/1 sisteminin yeni olması nedeniyle bazı konularda henüz standartlaşmamış uygulamalar da vardır. Sistemin kullanımında bu uygulama farklılıkları da belirtilerek öneriler yapılmış ve yine tercih size bırakılmıştır. Konvansiyonların en etkin, verimli ve aynı zamanda da oyun içerisinde karmaşaya neden olmadan en iyi sonucu almaya yarayacak olanlarının önerilmesine özen gösterilmiştir. Sistemin tümü üzerindeki konvansiyon önerileri birleştirilerek “Etkili Sistem: 2/1” Konvansiyon Standardı oluşturulmuştur. Sistemin özeti, “Etkili Sistem: 2/1” Konvansiyon Standardı da dahil edilerek “Etkili Sistem: 2/1 Standardı” olarak kitabın sonuna eklenmiştir. Ayrıca sizlere briç konusunda en fazla yarar sağlayabilmek amacıyla aşağıda belirtilen noktalara da olabildiğince özen gösterilmiştir:

 1. Okuyucularımın, günümüzdeki en popüler briç sistemini yine en popüler konvansiyonlarla desteklenmiş bir şekilde öğrenmeleri ve briçte etkili bir sisteme sahip olmaları amaçlanmıştır.
 2. Okuyucularıma gerekli olabilecek konvansiyonların tamamı bir bütünlük içerisinde sunulmuştur.
 3. Baştan sona aynı mantık silsilesi izlenerek konular arasında ve okuyucularımın kafasında çelişkiler üretmekten kaçınılmıştır.
 4. Örneklerin anlatımında görsel masa şablonları kullanılarak deklarasyonun anlaşılır olması ve aynı zamanda sıkıcı olmaması hedeflenmiştir.
 5. Sistemin genelinin anlatımı yanında puan hesabı, el değerlendirme, yarışsal konuşmalar, kontrlar, cue bidler, uyandırma, şlem konuşmaları ve toplam löve kuralı gibi sekiz temel konu da açıklanarak sistemimizin güçlendirilmesi sağlanmıştır.
 6. Her anlatılan konu, hafızaya daha iyi yerleşmesi ve kitabın sonuna gelindiğinde unutulmaması için görsel örneklerle pekiştirilmiştir.
 7. Okuyucularımın hafızasına kolay yerleşmesi amacıyla anlatımda zorunlu olarak puan ve puan aralıkları verilmiştir. Ancak sadece puan değil, verilen bu puan ve puan aralıklarını aynı zamanda diğer el değerlendirme teknikleri ile birlikte muhakeme etmenizin gerektiğini özellikle vurgulamak isterim.
 8. Sayfalara görsel zenginlik katmak amacıyla deklarasyonu anlatan masa şablonu oluşturulmuştur. Deklarasyonu başlatan oyuncunun genellikle batıda oturan oyuncu olduğunu, kuzeyde oturan oyuncunun ilk deklaresinin en üst satıra yazılı olan deklare olduğunu, sonraki deklarelerinin ise sırasıyla bir alt satıra yazılı olduğunu dikkatinizden kaçırmayınız.
 9. Gerekli konularda hafızalarınızı desteklemek ve istenen bilgileri bir arada görebilmenizi sağlamak amacıyla tablolar düzenlenerek anlatım bezenmiştir.
 10. Bu amaçlarla toplam 696 örnek ve 66 tablo hazırlanarak sunulmuştur.
 11. Özetle Etkili Sistem: 2/1:
 •   103 konvansiyon ile desteklenmiş,
 •   8 temel konu ile güçlendirilmiş,
 •   696 örnekle pekiştirilmiş ve
 •   66 tablo ile bezenmiştir.

Bu kitapta aşağıdaki ve benzeri daha pek çok sorunuza ayrıntılı yanıtlar bulacaksınız.

Neden 2/1 sistemini oynamalıyım

El değerlendirmesini nasıl yapabilirim

Doğru puan hesabını nasıl yapabilirim

Neden forsing sanzatu oynamalıyım

Açışlarda nelere dikkat etmeliyim

Hangi zayıf 2 açışları daha etkilidir

Hangi ellerle yüksek seviyede açış yapmalıyım

2-3-4 kuralı ne demektir

8, 9, 17, 20 kurallarından nasıl yararlanırım

16-17-18 kuralları ne işe yaramaktadır

Önce açış yaptıktan sonra nasıl rebid yapmalıyım

Önce cevap verdikten sonra nasıl rebid yapmalıyım

Nasıl güvenli şlem konuşması yapabilirim

Nasıl etkili yarışsal konuşmalar yapabilirim

Toplam löve kuralından nasıl yararlanabilirim

Hangi ellerle yarışsal konuşmalıyım

Hangi ellerle defansta kalmalıyım

Nereye kadar baraj yapmalıyım

Bu kitapta bulunan 103 konvansiyonu da kullanmalı mıyım

Hangi konvansiyon ne işe yaramaktadır

Hangi konvansiyonu nerede ve nasıl kullanmalıyım

Gazzilli ne demektir

Briç Etkili Sistem: 2/1

Yazar : Osman İkinci

Yayınevi : Phoenix Yayınevi

Baskı : 1. Baskı

Kapak Tasarım : Ural İkinci

Kapak Bilgisi : Karton

Kağıt Bilgisi : 2. Hamur

Basım Yeri : Desen Ofset – Ankara

Sayfa Sayısı : 384 sayfa

Kitap Boyutları : 16×24

Çıkış Tarihi : Ocak 2013

Kitapta hangi konuların olduğunu öğrenmek için İÇİNDEKİLER’i görmek ister misiniz?

“ETKİLİ SİSTEM: 2/1” fiyatı 20.00 TL + Kargo ücretinden oluşmaktadır. Kargo ile gönderilmesini isterseniz banka hesabıma 25,00 TL havale yapmanız yeterlidir (kargo ücreti tarafımdan karşılanır). Eğer kargo ile ödemeli gönderilmesini isterseniz ödemeli gönderilir, kitabı alınca postacıya 35,00 TL ödemeniz gerekir. 10 veya daha fazla sayıda almak isterseniz %20 indirim yapılır. İlginize teşekkürler. Zevkle okumanızı ve yararlı olmasını dilerim.

Profesyonel Briç, Briç kitabı, satın al